Inicjatywa nr 8 - Ochrona owadów zapylających w powiecie Słupsk - Nadzieje na lepsze środowisko.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Jak wynika z badań stan owadów zapylających maleje z roku na rok. Niezbędne zatem jest podjęcie działań zapobiegających takiemu stanu rzeczy. Przyczynami takiego stanu rzeczy jest zanieczyszczenie środowiska,
rolnictwo, drastycznie malejąca ilość roślin miododajnych, kwiatów, bylin dających pokarm owadom zapylającym. Owady potrzebują bezpiecznej ostoi, w której będą mogły żyć i się rozmazać z odpowiednim zapleczem roślin miododajnych. Idealnym takim miejscem jest teren wokół ośrodka rehabilitacyjnego należącego do Fundacji Nadzieja.
Fundacja NADZIEJA prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1992 r. Jej statutowym celem jest niesienie bezpłatnej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w szczególności dotkniętym porażeniem mózgowym oraz poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w zakresie ich rehabilitacji, znajdującym się w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. Fundacja prowadzi i finansuje Ośrodek Hipoterapii położony w Słupsku przy ul. Kaszubskiej 50. Zapewnia swoim podopiecznym całkowicie bezpłatną rehabilitację w zakresie hipoterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii indywidualnej oraz porad psychologa, logopedy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę hipoterapeutów i fizjoterapeutów. Część podopiecznych związana jest z Fundacją od początku jej istnienia, prowadzona rehabilitacja jest procesem ciągłym, realizowanym w oparciu o stacjonarne dwutygodniowe turnusy. Działalność Fundacji ma szczególne znaczenie w Słupsku i okolicach, bowiem są to tereny o wysokim wskaźniku bezrobocia, konsekwencją czego jest zubożenie mieszkańców. Dotyka to najbardziej rodzin wielodzietnych, nierzadko obciążonych również alkoholizmem. Dla dzieci z tych środowisk bezpłatna kompleksowa rehabilitacja jest często jedyną szansą na zminimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz inne postrzeganie siebie wśród zdrowych kolegów. Do nich też skierowana jest druga forma działalności Fundacji, polegająca na organizowaniu imprez integracyjnych, dla dzieci niepełnosprawne i ich zdrowych kolegów.
Fundacja posiada 25-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w różnym wieku. Wprowadzone przez Fundację nowe formy wsparcia procesu rehabilitacji są bardzo potrzebne, a jednocześnie zapotrzebowanie jest ogromne, ponieważ jako jedyna oferuje kompleksową rehabilitację poszerzoną o hipoterapię.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, jest natomiast organizacją pożytku publicznego. Nie jest wspomagana finansowo przez władze samorządowe, dlatego stara się pozyskiwać fundusze na działalność z innych źródeł, w tym z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, darowizn, programów grantowych, imprez charytatywnych.
Ponieważ osoby związane z fundacją cała swoją uwagę skupiają na pomocy innym nie mają czasu aby zadba o teren ośrodka. W ramach inicjatywy chcemy uporządkować wokół ośrodka o pow. 1000 m2, na tym terenie dokonać nasadzeń, w tym nasadzeń roślin miododajnych (wiąz, jesion, piwonia, niezapominajka, malwa, floks, kosaciec, róża, wiciokrzew, kruszyna, głóg). Na terenie zostaną również umieszczone 3 duże domki dla zapylaczy. Życie w domkach będzie podpatrywane przez dzieci uczęszczające do ośrodka. Nauczy to młode pokolenie szacunku do istot żywych, poszanowanie otaczającej nas przyrody, będzie dobrym przykładem, że można żyć w zgodzie z otaczającą nas naturą.

Script logo