Inicjatywa nr 7 - Wspieranie rozwoju turystyki rowerowej na obszarze Krainy w Kratę. Mała infrastruktura turystyczna na terenie rewitalizowanej zagrody nr 30 w Starkowie.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Celem inicjatywy jest uporządkowanie terenu wokół cennego obiektów tzw. „chałupy” w Starkowie. Chałupa stanowi dziedzictwa kulturowe regionu. Część działki pod budynkiem i sama chałupa w Starkowie jako cenny obiekt wpisany do rejestru zabytków jest obecnie w etapie renowacji. Położona jest na terenie w wysokich walorach przyrodniczych. Przez miejscowość przebiegają szlaki piesze i rowerowe. Co roku miejscowość jest odwiedzana przez ok. 5000 turystów ponieważ leży na szlaku turystycznym Ustka - Darłowo dwóch letniskowych miejscowości woj. pomorskiego. Obecnie cały teren wokół chałupy jest terenem silnie zaniedbanym i wymagającym uporządkowania. Osoby odwiedzające chałupę w Starkowie będą mogły korzystać z przygotowanej i dostosowanej do ich potrzeb małej infrastruktury turystycznej. Terenowi zostaną przywrócone walory przyrodnicze.

Script logo