Inicjatywa nr 6 - Zagospodarowanie terenu na ogród ekologiczny w miejscowości Gałęzów gmina Dębnica Kaszubska.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Gałęzów to wieś położona w otulinie Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”. Miejscowość jest początkiem ścieżki przyrodniczej "Okolice jeziora Głębokiego". W centrum miejscowości znajduje się zaniedbany teren, który zamiast przyciągać i zachęcać do odpoczynku straszy. Na tym terenie w ramach inicjatywy zostanie utworzony ogród ekologiczny. Będzie to miejsce dostosowane dla mieszkańców różnych grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych. Szerokość alejki będzie dostosowana do osób niepełnosprawnych, zostanie przygotowany bezpieczny podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nasadzenia będą dobrane, w taki sposób, aby osoby słabo widzące mogły przy wykorzystaniu zmysłu zapachu bez problemu zidentyfikować w jakiej części się znajdują.
W wyniku prac powstanie alejka przyrodnicza wraz z miejscem do wypoczynku. Wykonane zostaną nasadzenia cennych gatunków roślin, które występują na trasie małej pętli ścieżki przyrodniczej „Okolice jeziora Głębokiego”. Unikatowe gatunki zostaną opatrzone tabliczkami informacyjnymi. Ogrodem ekologicznym będzie można zachwyca się dniem oraz nocą gdy zaświeci lampa solarna.
Ogród to miejsce, w którym spotykamy się z przyrodą i możemy obserwować rządzące nią mechanizmy oraz wzajemne powiązania wszystkich organizmów. Nie trzeba dużo czasu żeby zorientować się jak szybko można zakłócić równowagę biologiczną i doprowadzić do degradacji środowiska. To też uświadamia nam, że jesteśmy częścią tej przyrody i jeśli nie chcemy żyć w takich warunkach, musimy zadbać o nasze środowisko. Dlatego też powstała idea utworzenia ogrodu ekologicznego, w którym nie tylko będzie można posiedzieć i odpocząć podziwiając otaczającą przyrodę, ale również będzie to miejsce kreatywnych spotkań. Realizacja tej inicjatywy ma także na celu wzmocnienie działań lokalnej społeczności i zwiększenie ich zaangażowania w proces ochrony środowiska i przeciwdziałania jego degradacji. Ponadto roślinność i inne elementy wyposażenia ogrodu, będą dobrane tak by w sposób bezpośredni i pozytywny wpływały na otaczającą nas przyrodę. Wykorzystanie nowoczesnych technik poprzez ustawienie lampy solarnej oraz otoczenie tego miejsca w szatę roślinną będzie oddziaływało również na wszystkie nasze zmysły (tj. wzrok, węch, smak, słuch i dotyk).
Stanowi to nie tylko zaspokojenie różnych potrzeb użytkowników ogrodu, ale również stanie się miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnością. W ogrodzie posadzone będą różne gatunki roślin rodzimych. Wśród nich np.: drzewa iglaste i liściaste, krzewy. Dzięki temu zarówno osoby pełnosprawne jaki i osoby niepełnosprawne (w tym niewidome i słabowidzące), będą miały bezpośredni kontakt ze światem roślin. Oznacza to, że będą mogli rozbudzać swoją ciekawość i zainteresowanie przyrodą, swobodnie dotykać i wąchać rośliny, poznawać ich budowę i różnorodność gatunkową, uczyć się jak dbać i szanować przyrodę, przy jednoczesnym zapewnieniu odpoczynku. Fakt ten świadczy również o jego charakterze integracyjnym oraz terapeutycznym. Utworzenie takiego miejsca pozwoli na kreatywne spędzanie czasu na łonie natury oraz na integrację wszystkich grup społecznych niezależnie od ich sprawności psychofizycznej, wieku czy upodobań. Dodatkowo wpłynie pozytywnie to na rozwój świadomości ekologicznej i poszanowania środowiska. Należy pamiętać, że kontakt z przyrodą i odpoczynek w jej otoczeniu wpływa pozytywnie na rozwój emocjonalny i sensoryczny nie tylko dzieci, ale wszystkich przebywających w takim otoczeniu. Pobudza w nas tę dziecięcą ciekawość i chęć poznawania natury, a dzięki znajomości zapachów roślin, uczymy się co rośnie wokół nas, a to z kolei pozwala na rozwijanie naszej wyobraźni przestrzennej i uwrażliwia na otaczającą przyrodę.

Script logo