Inicjatywa nr 5 - Zasiedlenie i odbudowa cennych przyrodniczo drzew i krzewów w parku edukacyjno- przyrodniczym w miejscowości Starnice.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Obecnie w parku wiejskim nie ma miejsca do spoczynku, brakuje koszy na odpady teren jest zaniedbany i zdegradowany. W parku obecnie występują takie gatunki drzew jak dąb, świerk, modrzew, osika, cis oraz jabłoń i śliwa. Wszystkie te drzewa są znaczących rozmiarów, prawdopodobnie najstarsze dęby mają po ok. 100-150 lat. W roku 2015, w ramach inicjatywy Sołtysa mieszkańcy posprzątali z odpadów park, dzięki czemu zutylizowano prawie 9 ton odpadów różnego rodzaju. Chcielibyśmy, żeby prace przy parku szły dalej w dobrym kierunku.
Chęć rozwoju naszego parku spowodowana jest jego pięknem i położeniem. Znajduje się on na dużej, udostępnionej na potrzeby realizacji statutu sołectwa działce w obrębie Starnice. Dodatkowo na tej działce znajduje sie plac zabaw oraz świetlica wiejska. Zapewnia to dużą ilość odbiorców, a także będzie miało to wpływ na postrzeganie przyrody przez dzieci i młodzież w przyszłości.
Uważamy, że niniejsza inicjatywa jest zasadna i celowa do wdrożenia ze względu na uwarunkowania środowiskowe. Głównym celem jest odbudowa cennych bogactw natury oraz zasiedlenie istniejącego parku nowymi, cennymi dla przyrody gatunkami drzew i krzewów. Rozwój parku wiejskiego pokaże, że dzięki inicjatywom mieszkańców wspólnie można dbać o otaczające nas środowisko. Obecnie park jest ostoja dla kilku gatunków ptaków, np. dzięcioł i ssaków, np. wiewiórka, jeż, oraz wielu innych gatunków. Park o powierzchni ponad 2500 m2 ma duże znaczenie przyrodnicze dla mieszkańców i lokalnej społeczności.

Script logo