Inicjatywa nr 21 - Termomodernizacja wielofunkcyjnego obiektu infrastruktury społecznej w miejscowości Starnice.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Obiekt pełni funkcję świetlicy wiejskiej oraz remizy dla OSP- obiekt infrastruktury społecznej.
W budynku nie jest prowadzona żadna działalność komercyjna. Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Instalacja ogrzewania - kotły na biomasę - drewno wrzutowe z obsługa ręczną o mocy do 100kW.
W świadectwie charakterystyki energetycznej wskazano w uwagach konieczność ocieplenia budynku. Inicjatywa dotyczy ocieplenia poddasza o pow. 280m2 wełną izolacyjną, folią aluminiową zbrojoną oraz płytą OSB. Ociepleniu poddasza nie spowoduje bezpośrednio powstania dodatkowej powierzchni użytkowej, natomiast umożliwi jej powstanie w przyszłości, przy zaangażowaniu innych środków.
Termomodernizacja obiektu wielofunkcyjnego w miejscowości Starnice na dz. nr 1/28 jest niezbędna ze względu na to, że obecnie poddasze jest nieocieplone i negatywnie wpływa na temperaturę w całym obiekcie. Cała energia cieplna w zimę wydostaje się na zewnątrz, z kolei w lato wysoka temperatura sprawia, że obiekt jest przegrzany. Planowana inicjatywa polega na ociepleniu wełną izolacyjną poddasza o wielkości ok 280m2. Ocieplenie będzie miało wpływ na poprawę kondycji energetycznej budynku oraz zwiększenie liczby odwiedzających go mieszkańców, a także zmniejszenie ilości zużywanego opału. Ocieplenie poddasza, które obecnie jest niezagospodarowane, stanie się zalążkiem do wykorzystywania niniejszego półpiętra do działań statutowych Sołectwa. Niewykorzystana obecnie powierzchnia poddasza wynosi ok. 190m2.
Ocieplenie poddasza wpłynie na:

 • zatrzymanie energii cieplnej i dłuższe utrzymywanie się pożądanej temperatury w pomieszczeniach obiektu;
 • zmniejszenie ilości wykorzystywanego opału- drewna;
 • izolację przed upałami;
 • integrację mieszkańców przy wspólnej pracy;
 • zwiększenie się grona osób odwiedzających obiekt użyteczności publicznej, w którym mieści się świetlica, pokój zabaw dla dzieci, remiza;
 • zwiększenie funkcji obiektu poprzez zagospodarowanie w przyszłości niewykorzystanego obecni poddasza.
Script logo