Inicjatywa nr 19 - Poprawa stanu środowiska naturalnego w miejscowości Kotowo, gm. Dębnica Kaszubska.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Zgodnie z informacją uzyskaną od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego Terenowy Oddział w Słupsku rów nie jest wpisany do ewidencji urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych. Rów obecnie jest gęsto zarośnięty chwastami, jest zaśmiecony, co ogranicza swobodny przepływ wody.
Pełni on ważną funkcję, szczególnie podczas nagłych i ulewnych opadów deszczu. Połowa wsi Kotowo jest położona na naturalnym stoku, z którego podczas opadów deszczu w sposób gwałtowny spływają wody opadowe. Znacznym problemem jest również duża powierzchnia utwardzona na posesjach leżących na stoku. Mieszkańcy utwardzili te powierzchnie aby móc w łatwy i bezpieczny sposób wjechać na swój teren. Taki stan rzeczy powoduje, że podczas silnych opadów deszczu wody opadowe zalewają mieszkańców wsi, których posesje są położone w niższej części miejscowości. Rów w znaczny sposób ogranicza lokalne podtopienia a jego prawidłowa konserwacja i oczyszczenia korzystnie wpłynie na zmniejszenie zagrożenia lokalnymi podtopieniami.
Inicjatywa dotyczy oczyszczenia i wykonania niezbędnych ziemnych prac porządkowych wokół rowu wodnego o szerokości ok.30 cm i gł. max 30 cm w miejscowości Kotowo. Na terenie gminy Dębnica Kaszubska nie funkcjonuje spółka wodna. Prace będą prowadzone w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Słupsku, właścicielami sąsiednich terenów, zgodnie z obowiązującymi przepisami praw.
Rów jest prawidłowo zlokalizowany jednak nie jest prawidłowo eksploatowany. Rów jest wykorzystywany do regulacji stosunków powietrzno-wodnych w glebie oraz do odprowadzania zbyt dużej ilości wody podczas wzmożonych opadów. Rów powinien być odpowiednio konsekrowany, czyszczony i pogłębiany aby spełniał swoją podstawową funkcję. Prawidłowo konserwowany rów ma większy zapas wilgoci w okresie suszy, zmniejsza się odpływ powierzchniowy powodujący erozję i zagrożenie powodziowe. Rów w miejscowości Kotowo nie spełnia jednak prawidłowo swojej funkcji, a tym samym nie wpływa pozytywnie na środowisko. Należy oczyścić go z zanieczyszczeń i uporządkować skarpy.

Script logo