Inicjatywa nr 13 - Budowa małej infrastruktury edukacyjno - turystycznej w Jaworach.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Przedmiotem inicjatywy jest budowa drewnianej altany turystyczno - edukacyjnej w miejscowości Jawory, przy ścieżce rowerowej „Pętla Kaszubska”, w pobliżu siedliska czapli siwej. Będzie to miejsce, które z jednej strony przyczyni się do ograniczenia nadmiernej presji turystycznej, z drugiej zaś do podniesienia wiedzy na temat życia czapli siwej i świadomości ekologicznej. Zaplanowana altana będzie pełniła rolę informacyjną, edukacyjną i wypoczynkową, a usytuowanie jej w czystym środowisku, w estetycznie utrzymanym krajobrazie otuliny Parku Krajobrazowego Dolina Słupi będzie zachęcało turystów do skorzystania z niej podczas planowanych wycieczek. Dotychczasowe doświadczenia wskazują na bardzo silną antropopresję wywieraną na cenne przyrodniczo i środowiskowo obszary zlokalizowane wokół miejscowości Jawory. Bardzo duże znaczenie ma wpływ czynnika ludzkiego poprzez utworzenie ścieżki rowerowej „Pętla Kaszubska”, której powstanie w znaczący sposób przyczyniło się do podniesienia wartości turystycznej obszarów , na których planowana jest realizacja zadania. Jednakże należy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczać antropopresję z tego wynikającą na cenne siedlisko czapli siwej. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do wzrostu świadomości wśród samych mieszkańców miejscowości o szczególnej wartości walorów przyrodniczych okolicznych terenów Jawory.

Script logo