Inicjatywa nr 1 - Odbudowa stanu zagrożonego gatunku krzewu-brzoza karłowata.

 • Przed

  Przed

 • Przed

  Przed

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

 • Po realizacji

  Po realizacji

Bydlino leży niecałe 10 km od miasta Słupska. W ostatnich latach w miejscowości powstają nowe i rozwijają się już istniejące osiedla domów jednorodzinnych. Największe z nich to Złoty Potok, gdzie jest już ok. 80 zamieszkanych domów. Znaczący wzrost terenów pod budownictwo, zwłaszcza o funkcji mieszkaniowej i usługowej, spowodowany jest migracją ludności z obszarów zurbanizowanych na obszary wiejskie oraz dogodnym położeniem wsi (między Słupskiem i Ustką- bliskość dużego miasta i kurortu nadmorskiego). W ten sposób stale zwiększa się jej populacja. Według danych na 31 grudnia 2014 roku we wsi zameldowane były 320 osoby, w tym: 164 kobiet, 156 mężczyzn. Nowi mieszkańcy wsi spowodowali niestety ogromne zanieczyszczenie na terenie działki należącej do gminy. Podczas budowania swoich pięknych nowych domów i ich wykańczania został silnie zdegradowany i zanieczyszczony teren działki gminnej, która powinna być miejscem do wypoczynku. Konieczne jest nie tylko uporządkowanie tego terenu ale również zagospodarowanie go aby niezagospodarowana działka nie „kusiła” kolejnych nowych lokatorów do pozostawiania na niej śmieci. W ramach inicjatywy teren zostanie uporządkowany, zagospodarowany i zostanie na nim posadzona aleja z brzozy karłowatej, która jest gatunkiem chronionym i cennym przyrodniczo.

Script logo